Czym są Brazylijskie Szkółki Piłkarskie?

Kto prowadzi zajęcia?

Jak działa program Brazylijskich Szkółek Piłkarskich?

Czy w zajęciach mogą uczestniczyć dziewczynki?

Czy rodzic musi być obecny podczas zajęć?

Jakiego sprzętu używamy podczas zajęć dla dzieci?